AUTOMATYZM PSYCHICZNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AUTOMATYZM PSYCHICZNY

AUTOMATYZM PSYCHICZNY zjawisko powstawania objawów choroby psychicznej w sposób samoistny, bez udziału świadomości, często bez możliwości uświadomienia sobie, że są przeżyciami wewnętrznymi, a nie wywołanymi przez wpływy zewnętrzne. W zakres zjawiska wchodzą tzw. automatyzmy właściwe: ruchowy - kierowanie ruchami; ideacyjny - nasyłanie myśli; głosy w głowie; ideacyjno-słowny - nagłośnienie myśli. W A.R niektóre czynności np. uderzanie pięścią w stół, nagłe zrywanie się itp. odbierane są przez chorego jako obce, od niego niezależne lub przebiegające wbrew jego chęciom, a więc przymusowe. Również złożone i długotrwałe działania np. jazda samochodem w jasnym stanie po-mrocznym są A.R Objawy A.R występują w zespole paranoidalnym, towarzyszą mu zjawiska mantyzmu (natłok myśli) i opustoszenia myślenia oraz omamy wzrokowe (schizofrenia, padaczka).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.