AUTOMATYZM PĘCHERZA MOCZOWEGO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AUTOMATYZM PĘCHERZA MOCZOWEGO

AUTOMATYZM PĘCHERZA MOCZOWEGO
- mimowolne, spontaniczne opróżnianie się pęcherza moczowego na skutek odruchu uruchamianego jego wypełnieniem. Wynika z braku hamowania przez ośrodki nadrzędne w wyższych piętrach układu nerwowego (w korze mózgu, zależne od woli) odruchu z rdzenia kręgowego po jego przerwaniu np. w wyniku uszkodzenia. Jest pierwszym oclruchem pojawiającym się po ustąpieniu tzw. szoku rdzeniowego.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.