AUTOKLAW

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AUTOKLAW

hermetyczne urządzenie służące do przeprowadzania różnych procesów fizycznych w podwyższonym ciśnieniu i temperaturze. W medycynie stosowany do sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego, opatrunków, czy szkła laboratoryjnego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.