AUTOGENICZNY TRENING SCHULTZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AUTOGENICZNY TRENING SCHULTZA


metoda psychoterapii, jedna z metod relaksacji (odprężenia), w której pacjent odpowiednio instruowany, wprowadza się za pomocą auto-sugestywnych wyobrażeń w stan koncentracji i odprężenia, zbliżony do hipnozy. Trening prowadzi się początkowo pod kierunkiem lekarza (terapeuty), a po uzyskaniu wystarczającej poprawy samodzielnie. Pacjent leży (rozluźnienie mięśni) lub półleży z zamkniętymi oczami, w izolacji od źródeł hałasu. Typowy zestaw ćwiczeń zmierza do stopniowego uzyskania: 1) stanu rozluźnienia mięśni (ćwiczenia ciężaru ciała - rozpoczynają je sugestie narastającego ciężaru ciała np. prawa ręka jest ciężka); 2) spadku napięcia mięśni naczyń krwionośnych - uczucie ciepła (np. prawa ręka jest ciepła), 3) regulacji czynności serca (serce bije mocno i spokojnie); 4) regulacji oddechu (np. oddycham zupełnie spokojnie); 5) zmniejszenia napięcia narządów jamy brzusznej (np. do mojego brzucha napływa ciepło); 6) opanowania naczyń krwionośnych głowy (np. czoło jest przyjemnie chłodne). Ćwiczenia opanowuje się stopniowo. Metoda wymaga systematycznych ćwiczeń 2-3 x dziennie po kilkanaście minut. Najistotniejszym elementem metody jest koncentracja na autosugestiach. A.T.S. jest stosowany w psychoterapii nerwic, zaburzeń nastroju np. depresji, lękach czy natręctwach ruchowych. Umożliwia poprawę kontroli czynności neurowegetatywnych (niezależnych od woli). Łączy autosugestię w stanie zawężonej świadomości z ćwiczeniami regulacji funkcji cielesnych i wegetatywnych. Celem ćwiczeń jest uzyskanie wyłączenia aktywności układu wegetatywnego.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.