AUTOAGRESJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AUTOAGRESJA

autoimmunizacja; występowanie w organizmie przeciwciał skierowanych przeciw własnym antygenom. Może być przyczyną wielu chorób autoimmunizacyjnych (autoagresyjnych), jak np. zapalenie tarczycy, anemia złośliwa, niektóre choroby reumatoidalne, zespoły złego wchłaniania. Choroby autoagresyjne mogą obejmować jeden narząd (małopłytkowość samoistną, wole Hashimoto, niedokrwistość złośliwą) lub dotyczyć całego organizmu (toczeń trzewny, zapalenie skórno-mięśniowe, twardzinę uogólnioną). Istotą choroby jest przełamanie tolerancji immunologicznej dla własnych antygenów, często przyczyna tego stanu pozostaje nieznana, czasem jest wynikiem reakcji krzyżowych z antygenami drobnoustrojów (na skutek podobieństw antygenowych np. przeciwciała przeciw paciorkowcowe reagują z antygenami mięśnia sercowego w gorączce reumatycznej) lub tworzenia kompleksów własnych białek z lekami i innymi substancjami chemicznymi, rozpoznawanych przez układ odpornościowy jako obce (np. niedokrwistość hemolityczna po zastosowaniu piramidonu). Wobec części autoantygenów nie wytwarza się w ogóle tolerancja immunologiczna, gdyż są to białka nie mające w warunkach prawidłowych kontaktu z komórkami immunologicznie czynnymi-(np. białko soczewki oka, którego uwolnienie w wyniku urazu prowadzi do rozwoju tzw. zapalenia współczulnego oka). A. jest też zaburzeniem psychicznym powodującym samookaleczenia lub postawę społeczną sprzyjającą poniżaniu przez osoby trzecie.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.