AUDIOMETRIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AUDIOMETRIA

AUDIOMETRIA-subiektywne badanie słuchu wykonywane za pomocą audiometru; badając przewodnictwo powietrzne stosuje się częstotliwości od 125Hz do 10000Hz nadawane w odstępach oktawowych, a częściowo półoktawowych, natomiast badając przewodnictwo kostne stosuje się częstotliwości w zakresie 250 do 4000Hz. Podczas badania określa się próg słyszenia dla każdej częstotliwości tzn. moment, w którym ton wzmacniany stopniowo od 0 dB zostanie usłyszany przez badanego. Wynik oznacza się w umowny sposób na audiogramie. Obecnie stosuje się również obiektywne metody badania słuchu, niewymagające czynnego uczestnictwa osoby badanej - audiometria elektrofizjologiczna. Po zastosowaniu specjalnie formowanych bodźców akustycznych, począwszy od receptorów słuchowych, poprzez poszczególne odcinki drogi słuchowej do ośrodków korowych powstają specyficzne i niespecyficzne powtarzalne odpowiedzi bioelektryczne, rejestrowane (przez odpowiednio umiejscowione na czaszce elektrody) jako słuchowe potencjały wywołane.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.