AUDIOGRAM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AUDIOGRAM

sposób zapisu danych z badania audiometrycznego. Wynik uzyskuje się łącząc ze sobą poszczególne punkty (próg słyszenia dla danej częstotliwości w dB), które tworzą krzywą progową przewodnictwa powietrznego i kostnego dla obu uszu. Na osi rzędnych A. zaznacza się wartości natężeń w decybelach, a na osi odciętych częstotliwości w hercach. Z kształtu krzywych i stosunku przewodnictwa kostnego do powietrznego można określić umiejscowienie i rodzaj niedosłuchu dokładniej niż w badaniach stroikowych
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.