ATYPIA KOMÓRKOWA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ATYPIA KOMÓRKOWA

zespół cech komórek (zmiana wielkości komórki i jądra, nadliczbowe jądra itp.), obserwowany pod mikroskopem charakterystyczny dla dysplazji występującej np. w nowotworach złośliwych i stanach przedrakowych. Jest wynikiem nieprawidłowego dojrzewania tkanki.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.