ATROFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ATROFIA

zanik, wiąd; stopniowe zmniejszanie się objętości komórek, prowadzące zwykle do zmniejszenia całego narządu. Zanik może być fizjologiczny, mówi się wówczas o inwolucji (np. inwolucja grasicy). Zmiany zanikowe są morfologicznym wykładnikiem starzenia się komórek i tkanek. Wiąd starczy lub prosty, objawia się pomniejszeniem komórek miąższu w narządach. Jest ono szczególnie dobrze widoczne w tkankach mięśni poprzecznie prążkowanych. Szybkość postępowania starzenia jest zależna od warunków klimatycznych, charakteru pracy oraz skłonności uwarunkowanych genetycznie. Często wraz ze zmniejszaniem się komórek ma miejsce gromadzenie się w cytoplazmie barwników - głównie lipofuscyny. W zależności od wyglądu tkanek wyróżnia się więc: wiąd prosty, wiąd barwnikowy, a także wiąd z surowiczym obrzmieniem tkanek, wiąd włóknisty oraz tłuszczakowaty. Wiąd odśrodkowy polega na zmniejszeniu wydolnej czynnościowo części narządu przy zachowaniu jego pierwotnej objętości.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.