ATROCYTOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ATROCYTOZA

zjawisko nadmiernego zagęszczania cząsteczek białka i lipidów wlizosomach komórkowych. Występuje w kanlikach nerek przy znacznym nadmiarze białka w przesączu kłębuszków nerkowych (zespół nerczycowy). Wypełnione zagęszczonym białkiem przekształcają się w ciałka resztkowe wydalane następnie do światła kanalików nerkowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.