ATREPSJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ATREPSJA

zmiany w organizmie dziecka powstałe wskutek niedostatecznego odżywiania, różnego rodzaju chorób, złej pielęgnacji prowadzące do ciężkiego wyniszczenia całego organizmu, wychudzenia, upośledzenia wzrostu, zahamowania rozwoju psychicznego itp.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.