ATOPIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ATOPIA

zaburzenie immunologiczne wynikające z reakcji nadwrażliwości typu I, gdzie antygen (alergen) łączy się ze specyficznym przeciwciałem typu Ig E związanym z komórkami tucznymi w tkankach lub granulocytem zasadochłonnym we krwi. Reakcja ta wyzwala reakcję zapalną. Atopia jest przyczyną alergicznego nieżytu nosa, zapalenia spojówek, astmy, niektórych przypadków pokrzywki i nietolerancji niektórych pokarmów przez przewód pokarmowy. Reakcja zapalna jest z reguły natychmiastowa.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.