ATONIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ATONIA

obniżenie napięcia mięśni szkieletowych i gładkich. Atonia jelita grubego -niedowład jelita grubego; rozszerzenie jelita grubego i zatrzymanie jego czynności ruchowej wskutek zaburzeń rozwojowych (niedorozwój zwojów nerwowych śródściennych jelita) u dzieci przejawiające się ciężkimi zaparciami stolca, zatrzymaniem gazów z bólamii wzdęciem, porażenia mięśni lekami (atonia pooperacyjna - ustępująca najczęściej samoistnie po 2-3 dobach) lub czynnikami toksycznymi np. w zapaleniu jelita. Toksyczne porażenie jest ciężką chorobą wymagającą natychmiastowej interwencji lekarskiej, często nawet operacyjnej. Atonia macicy - stan, w którym następuje ograniczenie zdolności macicy do skurczów i refrakcji (obkurczania). Cechuje ją krwotok, którego nasilenie jest zależne od wielkości i liczby otwartych naczyń macicznych, oraz stopnia osłabienia kurczliwości macicy. Krwawienie z miejsca po łożyskowego wypełnia krwiakiem jamę macicy i przez pochwę krew wydostaje się na zewnątrz. W przypadku zatkania szyjki macicy skrzepami krew może nie wydostawać się na zewnątrz, a ilość wydostającej się z pochwy krwi z reguły nie jest zależna od nasilenia krwawienia. Gromadząca się krew rozciąga macicę, powodując jej dodatkowe zwiotczeniefdno wypełnionej krwią, wiotkiej macicy może sięgać wysokości łuku żebrowego). Przyczyną jest najczęściej znaczne rozciągnięcie macicy w przypadku ciąży mnogiej, dużego płodu lub wielowodzia, wady rozwojowe macicy, duże mięśniaki, blizny pooperacyjne (np. po cięciu cesarskim), stosowanie leków znieczulających, zatrzymanie części łożyska lub błon płodowych i poród przedłużony. Leczenie polega na pobudzeniu farmakologicznym czynności skurczowej, opróżnieniu macicy z resztek poporodowych, przetoczeniach krwi, a niekiedy konieczna jest histerektomia. Atonia żołądka - niedowład żołądka; brak czynności ruchowej mięśniówki żołądka najczęściej po jego nadmiernym rozciągnięciu (np. rozstrzeń w zwężeniu wpustu) lub po porażeniu lekami (np. po operacjach). Objawia się powiększeniem konturów żołądka w badaniu kontrastowym oraz bólem brzucha i jednorazowymi wymiotami przy-noszącymi ulgę. Pooperacyjna A.Z. ustępuje najczęściej samoistnie, natomiast w przypadku zaburzeń jego opróżniania konieczne jest, najczęściej operacyjne usunięcie przyczyny. Możliwa jest stymulacja czynności ruchowej żołądka lekami.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.