ATENUACJA ZARAZKÓW

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ATENUACJA ZARAZKÓW

unieszkodliwienie z zachowaniem wszelkich cech antygenowych drobnoustrojów. Może być przeprowadzona różnymi metodami np. metoda selekcji szczepów nieszkodliwych, pasażowanych przez innego gospodarza (np. wścieklizna) lub na ubogich pożywkach (np. gruźlica). W celu A.Z. stosuje się również metody genetyczne polegające na napromienianiu populacji zarazków lub wysiewanie ich na podłoże z mutagenem (np. kwas azotawy). Otrzymane w ten sposób mutanty selekcjonuje się i bada ich przydatność do szczepień. A.Z. zastosowana została w produkcji szczepionek przeciwko gruźlicy (BCG), wściekliźnie, grypie, odrze, różyczce, śwince i poliomyelitis.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.