ATENOLOL

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ATENOLOL

lek z grupy blokerów receptora (3-adrenergicznego, działający wybiórczo na mięsień sercowy (kardioselektywny). Stosowany w nadciśnieniu tętniczym, chorobie wieńcowej, zaburzeniach rytmu serca, wczesnym zawale serca.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.