ATAWIZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ATAWIZM

wystąpienie u osobnika cechy jego odległych filogenetycznie przodków, uwarunkowane genetycznie lub wynikłe wskutek zaburzeń rozwoju zarodkowego np.
nadmierne owłosienie ciała, wystąpienie nadliczbowych sutek czy zewnętrznego ogona (cech występujących przejściowo w rozwoju zarodkowym, następnie zanikających). Do atawizmów zalicza się zdolność do poruszania uszami czy też poruszania owłosioną skórą głowy, które u ludzi są cechami zanikającymi.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.