ASYSTOLIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASYSTOLIA

całkowity brak skurczów komór serca z brakiem aktywności elektrycznej mięśnia sercowego w EKG, co prowadzi do braku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych (brak tętna, nieoznaczalne ciśnienie tętnicze krwi).Po kilku minutach doprowadza do śmierci organizmu. Spowodowana może być uogólnionym niedokrwieniem mięśnia sercowego (zawał serca, wykrwawienie), zaburzeniami elektrolitowymi (nadmiar potasu w surowicy, niedobór magnezu) lub pęknięciem komory serca. Leczenie: resuscytacja krążeniowa i leczenie choroby podstawowej. W przypadku rozpoznania asystolii (brak wyczuwalnego tętna w tętnicach szyjnych) należy natychmiast rozpocząć resuscytacje krążeniowo-oddechową, czyli bezpośredni masaż serca przerywany wdmuchiwaniem powietrza do dróg oddechowych chorego metodą usta-usta lub aparatem ambu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.