ASYNKLITYZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASYNKLITYZM

przejściowe zaburzenie kierunku ustawienia się główki płodu we wchodzie miednicy w pierwszej fazie porodu wynikające z nieprawidłowego ustawienia macicy. W miarę narastania naporu główki jej ułożenie wyrównuje się i postępuje ona w głąb miednicy symetrycznie.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.