ASYNERGIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASYNERGIA

nieprawidłowe współdziałanie różnych części ciała podczas wykonywania ruchów złożonych przy zachowanej sprawności układu ruchu. Przejawia się tym, że zamiast ruchu prawidłowego, który stanowi jednolitą i harmonijną całość, następuje jego dekom-pozycja. Chory jakby rozkłada ruch na jego izolowane fragmenty, a jego poszczególne składowe wykonuje kolejno, zamiast jednocześnie. Jest najczęściej objawem uszkodzenia móżdżku. A. tułowia objawia się podczas próby chodzenia, kiedy to wskutek zakłóconej koordynacji tułowia i kończyn dolnych chory pozostawia tułów w tyle.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.