ASYMILACJA KRĘGU SZCZYTOWEGO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASYMILACJA KRĘGU SZCZYTOWEGO

blok szczytowo-potyliczny; rzadka wada rozwojowa polegająca na niepełnym oddzieleniu się kręgu szczytowego od czaszki, a tym samym braku górnego stawu głowy (szczytowo-poty-licznego). Powoduje nieznaczne ograniczenia zakresu ruchów szyi, gdyż pozostały odcinek kręgosłupa szyjnego kompensuje powstały ubytek czynnościowy. Czasami wada ta może powodować zwężenie kanału kręgowego i ucisk na rdzeń kręgowy z ciężkim kalectwem.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.