ASYMETRIA FUNKCJONALNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASYMETRIA FUNKCJONALNA

ASYMETRIA FUNKCJONALNA PÓŁKUL MÓZGOWYCH - polega na specjalizacji funkcjonalnej półkul mózgowych. Każda z półkul dominuje w kontroli odmiennych funkcji: lewa - zawiaduje głównie czynnościami symbolicznymi, klasyfikującymi, logicznymi, analitycznymi i zadaniowymi; natomiast prawa - czynnościami konkretnymi, całościowymi, intuicyjnymi, wyobrażeniowymi, odpowiada też za modulację nastroju. Czynności półkul mózgowych nie można rozpatrywać w sposób izolowany, gdyż ich czynność jest wzajemnie powiązana, zachodzi między nimi przepływ informacji, pełnią wzajemnie rolę regulacyjną (np. hamującą). Wydaje się prawdopodobnym, że następstwem A.F.RM. jest zjawisko lateralizacji wyrażające się przewagą funkcji jednej z nich.


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.