ASTROCYTY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASTROCYTY

komórki ośrodkowego układu nerwowego (składnik gleju), spełniające rolę podporową w stosunku do komórek nerwowych. Mają liczne wypustki, z których co najmniej jedna otacza ścianę naczynia włosowatego (płytka końcowa). Płytki graniczne (końcowe)tworzą barierę pomiędzy krwią, a komórkami nerwowymi. A. przekazują sygnały o aktywności metabolicznej okolicznych komórek nerwowych zwiększając wybiórczo przepuszczalność bariery krewmózgową pośrednicząc w wymianie substancji pomiędzy komórkami nerwowymi, a krwią. Biorą udział w odpowiedzi immunologicznej, w ośrodkowym układzie nerwowym, wytwarzają czynniki wzrostu nerwów (NCF) oraz biorą udział w produkcji substancji regulujących działanie komórek nerwowych (neuromodulatorów).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.