ASTMATYCZNY STAN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASTMATYCZNY STAN

stan astmatyczny, napad astmy; polega na reagowaniu skurczem oskrzeli na bodźce nie wywołujące takiej reakcji u osób zdrowych. Przyczynami reakcji są specyficzne alergeny, działanie czynników toksycznych na drogi oddechowe lub infekcja.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.