ASTMA ASPIRYNOPOCHODNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASTMA ASPIRYNOPOCHODNA

szczególna postać astmy oskrzelowej. U około 3-20% dorosłych chorych na astmę oskrzelową aspiryna i inne niesterydowe leki przeciwzapalne wyzwalają bardzo silną duszność. Duszności zwykle towarzyszy wodnisty katar, rumień twarzy, szyi i tułowia, przekrwienie spojówek i bóle w nadbrzuszu. U chorych, najczęściej u kobiet po 30 roku życia, coraz częściej u dzieci, nagle po podaniu tabletki aspiryny, (która mogła nie wywoływać wcześniej żadnych niepokojących objawów) występują objawy wstrząsu, mogącego nawet spowodować zgon. Nietolerancja na aspirynę i inne niesterydowe leki przeciwzapalne, jeśli już się rozwinie, to utrzymuje się przez całe życie, dlatego bardzo istotnym jest, by osoby takie wiedziały, jakie grupy leków wyzwalają ataki duszności na astmę aspirynową, a jakie leki są przez chorych tolerowane. Leki wyzwalające ataki duszności w astmie aspirynowej: pochodne kwasu acetylosalicylowego (np. Aspryna, Alka-Prim, Asprocol, Bestpiryn, Calcipiryna, Etopiryna, Polpiryna, Ring, Upsarin C); pochodne kwasu octowego (np. Diclofenac, Feloran, Ma-jamil, Voltaren, Naclofen, Indocid, Metindol); pochodne kwasu propionowego (np. Mobi-lat, Profenid, Surgam, Naproxen); ksykamy (np. Feldene, Piroxicam); pochodne kwasu fe-namowego (np. Mefacit, Ponstyl); pochodne pyrazolonu (np. Cofedon, Pyramidonum, Veramid, Butapirazol, Rheumanol, Rheumopyrin, Gardan, Novalgin, Pyralginum, Scopolan, Tolargin, Fenquil, Pabialgin, Sańndo). Leki tolerowane przez chorych na astmę aspirynową: salicylan sodu; salicylan choliny (np. Sachol); benzydamina (np. Benalgin); azapropazon (np. Rheumox, Tolyprin); chlorochina (np. Arechln); salicylamid (np. Analgan, isochin, Scor-bolamid); Paracetamol (np. Acenol, APAFj Coldrex, Dafalgan, Efferalgan, Panadol, Paracetamol, Solpadeine, Tylenol).Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.