ASTHENOZOOSPERMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASTHENOZOOSPERMIA

zmniejszenie odsetka plemników wykazujących prawidłowy ruch w próbce nasienia (<70% po 1 godz., <50% po 3 godz., <40% po 6 godz.). Ten rodzaj nieprawidłowości obejmuje także ruch zwolniony i nieprawidłowy niezależnie od czasu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.