ASTENIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASTENIA

zespół zaburzeń psychopatolo-gicznych o znacznej różnorodności obrazów klinicznych, zależnych od czynnika wywołującego oraz od osobowości chorego. Na obraz astenii składają się najczęściej: złe samopoczucie, drażliwość, przygnębienie, apatia, nastawienie lękowe, skargi hipochondryczne, skargi na osłabienie, uczucie rozbicia, brak apetytu, bóle okolicy sercowej, bezsenność, nadmierna senność w ciągu dnia. Zaburzenia te często wyprzedzają wyraźne objawy schorzenia somatycznego, nieraz o wiele tygodni (atenia prodromalna). Mogą również pojawić się w okresie zdrowienia po chorobie - astenia schyłkowa. Jako reakcja na różne urazy psychiczne i sytuacje konfliktowe lub inne sytuacje trudne występuje dosyć częsta postać nerwicy o typie astenicznym - neurastenia.
Zobacz również, zioła ASTENIA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.