ASPERGILOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASPERGILOZA

kropidlakowica; zakażenie lub reakcja alergiczna wywoływana przez grzyby z rodzaju Aspergillus (kropidlak). Postacie aspergilozy o największym znaczeniu to poważne infekcje płucne u pacjentów z obniżoną odpornością (np. u chorych na AIDS, leczonych chemioterapią lub przez dłuższy czas antybiotykami) oraz alergie. Pierwszymi objawami zakażenia dróg oddechowych jest: kaszel, gorączka, bóle opłucnowe. W obrazie rtg płuc obserwuje się guzki, rozlane nacieki z cechami rozpadu. Bardzo ważną role w diagnostyce Aspergillus w płucach odgrywa tomografia komputerowa. Charakterystyczne w tym badaniu są zmiany ogniskowe w formie zacienienia otoczonego obłoczkiem. Rozpoznanie choroby jest trudne ze względu na duże rozpowszechnienie grzybów w środowisku. Wykrycie grzybni w plwocinie jest niewystarczające, konieczne jest pobranie popłuczyn oskrzelowych, wykonanie biopsji przez oskrzelowej płuca i wykonanie z uzyskanego materiału hodowli grzybów. Badanie mikroskopowe wycinka jest pewnym potwierdzeniem choroby. Szybkim testem diagnostycznym jest wykrycie antygenu Aspergillus w surowicy krwi. Grzybniak kropidlakowy jest to zbita masa grzybni kropidlaka, która rozwija się najczęściej w jamach pogruźliczych, jamach innego pochodzenia, rozstrzeniach oskrzeli. Dominującym objawem zakażenia jest nawracające krwioplucie pojawiające się jako wynik uszkodzenia naczyń w ścianach zakażonych jam. Niekiedy są to krwotoki zagrażające życiu chorego. W przypadku stwierdzanych pojedynczych zmian o charakterze grzybniaka z objawami nawracających krwawień należy rozważyć leczenie chirurgiczne. U chorych z POCHP i obniżeniem odporności często dochodzi do zakażenia Aspergillus, co pogarsza przebieg choroby i rokowanie. Alergiczna aspergiloza oskrzelowo płucna - alergiczne zewnątrz-pochodne zapalenie pęcherzyków płucnych, występujące u chorych na dychawicę oskrzelową, przebiega w postaci nacieków z komórek kwasochłonnych. We krwi stwierdza się wówczas przeciwciała przeciwgrzybicze klasy IgM i IgE. W wyniku reakcji alergicznych dochodzi do skurczu oskrzeli i tworzenia się nacieków kwasochłonnych w tkankach. Towarzyszy im kaszel, duszność, wykrztuszanie brunatnej wydzieliny. Przebieg choroby może być ostry, nawracający, o zmiennym umiejscowieniu, z pozostawieniem pasmowatych zwłóknień i obszarów niedodmy płuc. Zmiany mogą wolno postępować, szczególnie w zakażeniu grzybiczym rozstrzeni oskrzeli. Rozpoznanie aspergillozy oskrzelowo-płucnej oparte jest na następujących kryteriach: rozpoznana dychawica oskrzelowa, podwyższenie poziomu IgE, eozynofilia krwi obwodowej i nacieki eozynofilowe w płucach, dodatnie antygeny przeciwgrzybicze we krwi. Postać alergiczna aspergillozy wymaga stosowania sterydów oraz leków przeciwgrzybiczych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.