ASPERGILLUS

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASPERGILLUS

kropidlak; rodzaj grzybów występujący w glebie i rozkładających się resztkach organicznych zwierzęcych i roślinnych. Zakażenie następuje przez wdychanie zarodników grzyba. Do rozwoju choroby dochodzi najczęściej u osób o obniżonej odporności chorego np. w okresie stosowania leków immunosupresyjnych, glikokortykosteroidów, po przeszczepach narządów.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.