ASPARAGINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASPARAGINA

(ASN); aminokwas endogenny, amid kwasu asparaginowego lub kwasu amino bursztynowego; powszechny składnik białek. Odgrywa znaczącą rolę w metabolicznych procesach układu nerwowego wpływając na stan umysłowy (spokój, zdenerwowanie). Duże ilości asparaginy występują w nasionach roślin i w kiełkach roślin dwuliściennych (do których należą m.in. szparagi - nawiązanie do nazwy), a także w stanie wolnym w płynach komórkowych i tkankach; asparagina jest wykorzystywana jako magazyn amoniaku w tkankach zwierzęcych i roślinnych. Niegdyś była stosowana w lecznictwie przeciw artretyzmowi oraz w postaci soli rtęciowej przeciw syfilisowi.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.