ASFIKSJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASFIKSJA

zamartwica, uduszenie; zahamowanie ruchów oddechowych w bezdechu pochodzenia neurologicznego (uszkodzenie mózgu) lub zablokowania dróg oddechowych (ciało obce, nasada języka u chorych nieprzytomnych, woda u topielców). Charakteryzuje się hyperkapnią (nadmiar dwutlenku węgla) i hipoksją (niedobór tlenu) rozwijającymi się równocześnie (np. działanie pętli wisielczej). A. przedłużająca się ponad 4-5minut prowadzi ostatecznie do ustania akcji serca zatruciu tlenkiem węgla uduszenie jest wynikiem zablokowania hemoglobiny tlenkiem węgla i pozbawienie jej tlenu, przy zatruciu cyjankiem asfiksja wywołana jest zablokowaniem jednego z enzymów oddechowych (oksydaza cytochromowa).


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.