ASERTYWNOŚĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASERTYWNOŚĆ

rodzaj zachowania umożliwiający w sytuacjach trudnych przeciwstawienie się i wypowiedzenie swych żądań wobec innych (np. uciszenie hałasującego sąsiada, zwrócenie uwagi chuliganowi demolującemu przystanek autobusowy), mimo obawy ich negatywnej reakcji, a tym samym niepowodzenia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.