ASEPTYKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASEPTYKA

postępowanie mające na celu dążenie do jałowości bakteriologicznej (np. pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych) w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska (np. otwartej rany operacyjnej). Polega na postępowaniu uniemożliwiającym zakażenie uprzednio wyjałowionych przedmiotów (np. narzędzi chirurgicznych, implantów, środków opatrunkowych) oraz naturalnie jałowych np. niektóre części ciała (większość ran operacyjnych). Służą temu specjalne, warstwowe opakowania, procedury i zasady postępowania (np. na sali operacyjnej). Aseptyka komórkowa - unikanie zakażenia hodowli komórek tkankowych lub bakteryjnych obecnymi w środowisku zewnętrznym drobnoustrojami. Prowadzenie hodowli bakterii w warunkach A. umożliwia wyizolowanie szczepów bakterii odpowiedzialnych za zakażenie i ocenę jego reakcji na antybiotyki.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.