ASCHOFFA-TAWARY WĘZEŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASCHOFFA-TAWARY WĘZEŁ

węzeł przedsionkowo-komorowy; zgrupowanie komórek leżących na prawej powierzchni przegrody między przedsionkowej serca. Komórki W. są zmienionymi komórkami mięśniowymi, których zadaniem jest generowanie impulsów pobudzających pozostałe komórki mięśnia serca, a tym samym stymulujących je do skurczu. Generowanie impulsów nazywa się automatyzmem serca. Od pozostałych miocytów serca odróżnia je brak stałego potencjału błonowego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.