ASCHOFFA-TAŁAŁAJEWA GUZKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASCHOFFA-TAŁAŁAJEWA GUZKI

zmiany anatomopatologiczne charakterystyczne dla choroby reumatycznej; powstają w kilku fazach początkowo odwracalnych, a po ok. 4 tygodniach ulegają włóknieniu i bliznowaceniu (3-6 miesięcy). Typowym umiejscowiniem zmian chorobowych jest tkanka mięśnia sercowego, może występować też w ścianie dużych tętnic.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.