ASCHOFF LUDWIG

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ASCHOFF LUDWIG

(1866-1942); anatomopatolog niemiecki, profesor uniwersytetu we Fryburgu. Badał automatyzm czynności serca (wykrył węzeł przedsionkowo-komoro-wy), zmiany reumatyczne w tkankach (guzki Aschoffa-Tałałajewa) oraz układ siateczkowo-śródbłonkowy. W 1909 roku wydał podręcznik anatomii patologicznej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.