ARYSTOTELES

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ARYSTOTELES

(384-322 p.n.e.: ki, uważany za ojca współczesnego przyrodoznawstwa. Jako pierwszy prowadził badania nad roślinami. Wewnętrzną, budowę rośliny i jej odżywianie wyjaśniał za pomocą rozpowszechnionych pojęć o kombinacji 4 elementów: ciepła, zimna, suchości i wilgoci.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.