ARTYKULACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ARTYKULACJA

ruchy narządów mowy (język, wargi, podniebienie miękkie, struny głosowe) i proces kształtowania dźwięków mowy ludzkiej, za pomocą części aparatu mowy (na który składa się aparat: oddechowy, fonacyj-ny, artykulacyjny). Artykulacja jest jednym z zasadniczych aspektów procesu wytwarzania głosek.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.