ARTROTOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ARTROTOMIA

zabieg operacyjny polegający na otwarciu stawu przez przecięcie pokrywających go tkanek. Z reguły poprzedza dalsze działania operacyjne, takie jak: nastawienie złamanych kości, wycięcie łąkotek, wprowadzenie protezy itp. Wiąże się z koniecznością okresowego, pooperacyjnego unieruchomienia stawu w celu wygojenia struktur stabilizujących staw (mięśnie, więzadła).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.