ARTROPATIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ARTROPATIA

zniszczenie stawu, zarówno jego części chrzestnych, kostnych jak i łącznotkankowych (więzadła, torebka stawowa, ścięgna) w wyniku długotrwałych zaburzeń mechaniki stawu (choroba zwyrodnieniowa) lub przewlekłych procesów zapalnych bakteryjnych - artropatia poinfekcyjna lub niebakteryjnych. W leczeniu podstawą jest leczenie choroby podstawowej, farmakoterapia bólu, a dodatkowo w zależności od stopnia uszkodzenia stawu odpowiednio prowadzona rehabilitacja ruchowa, fizykoterapia i w najcięższych zmianach, opornych na inne metody leczenie operacyjne: artrodeza lub wszczepienie protezy stawu (endoprotezoplastyka) uzupełnione rehabilitacją. Artropatia dnawa jest wynikiem wytrącania się kryształów moczanu sodowego w torebkach stawowych, co przyczynia się do pobudzenia reakcji wytwórczych z powstawaniem ziarniaków. Liczne ziarniniaki łączą się w większe twory, otoczone wspólną włóknistą torebką tworząc guzki dnawe. Guzki te są z kolei przyczyną powstawania reakcji zapalnej w błonie maziowej i płynie stawowym oraz stopniowego niszczenia chrząstek stawowych wraz z podchrzęstną warstwą kości. W następstwie tych zmian stawy ulegają zniszczeniu, zniekształceniu i usztywnieniu, co powoduje trwałe i bolesne kalectwo. Opisane zmiany umiejscawiają się najczęściej w stawie śród stopnopalcowym palucha (dna, podagra). Artropatia łuszczycowa - jest następstwem zapalenia stawów towarzyszącego łuszczycy. Przebiegi objawy są identyczne jak w reumatoidalnym zapaleniu stawów, prowadzą po pewnym czasie do zniszczenia anatomicznego i czynnościowego stawu. Występuje w kilkupostaciach: jako symetryczna poliartropatia (dotyczy wielu stawów), zapalenie stawów kręgosłupa
i krzyżowo-biodrowych oraz niesymetryczna izolowana artropatia. Artropatia Charcota (neurogenna, neuropatyczna) jest wywołana zaburzoną percepcją bólu lub osłabioną zdolnością odczuwania pozycji ciała, prawdopodobny jest też niekorzystny wpływ zaburzeń troficzych (tkanki pozbawione wpływu impulsów nerwowych wykazują zmiany zanikowe). Wpływa to niekorzystnie na prawidłowe odruchy obronne stawu powodując częste drobne ich uszkodzenia, czego wynikiem jest zespół zmian degeneracyjnych kości i stawów. Początkowo objawy sugerują zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej stawów (stawy Charcota - ból, wysięk w stawie, niestabilność z możliwym zwichnięciem stawu). Początkowo może przebiegać wolno i bezobjawowo, później następuje gwałtowne pogorszenie prowadzące do całkowitego zniszczenia stawów w ciągu kilku miesięcy. Ból nasila się z postępem choroby, powiązanym ze zniekształceniem stawu w wyniku obrzęku, przerostu kostnego i masywnego wysięku w stawie. Występujące złamania powodują w czasie ruchu słyszalne trzeszczenie w stawie. Najczęściej zajęty jest staw kolanowy, biodrowy a w cukrzycy stawy stopy. Postęp choroby jest znacznie szybszy niż choroby zwyrodnieniowej stawów (całko-wite zniszczenie stawu w ciągu kilku miesięcy). Zmiany najczęściej dotyczą stawu kolanowego. Artropatia Charcota występuje w późnym okresie cukrzycy, kiły trzeciorzędowej z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego (wiąd rdzenia), zespole Arnolda-Chiariego, rozszczepię kręgosłupa z przepukliną oponowo-rdzeniową, trądzie, guzach i uszkodzeniach rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa z uciskiem korzeni nerwowych, skrobiawicy i innych. Leczenie ogranicza się do wczesnego unieruchamiania stawów po złamaniach, a także zabezpieczenia ortopedycznego. Ar-tropatia hemofilowa - pojawia się w wyniku niszczenia stawów, najczęściej kolanowych na skutek powtarzających się samoistnych krwawień. Do zniszczeń przyczynia

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.