ARTRODEZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ARTRODEZA

zesztywnienie stawów; zupełne lub prawie zupełne zniesienie ruchów w stawie w następstwie łącznotkankowego,chrzestnego lub kostnego zrośnięcia się ze sobą powierzchni stawowych po pierwotnym lub wtórnym, ostrym lub przewlekłym procesie ropnym w stawie. Zesztywnienie kostne uważane jest za zupełne, lub niezupełne jeśli istnieje ślad ruchu w stawie. Staw sztywny jest stawem niefizjologicznym, wypadniecie czynności jednego stawu zwiększa zużycie stawów sąsiednich, które przejmują jego funkcję. Artrodeza może być wynikiem zamierzonych działań leczniczych, polegających na operacyjnym usztywnieniu stawu z użyciem łączników metalowych i przeszczepów kostnych. Działanie takie, po uzyskaniu zrostu kostnego, eliminuje dolegliwości bólowe ze strony chorego stawu kosztem jego usztywnienia. Jest alternatywą endoprotezoplastyki.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.