ARTROCRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ARTROCRAFIA

wykonanie zdjęcia rentgenowskiego stawu po podaniu do jego wnętrza środka cieniującego (kontrastu) dodatnio (preparaty jodowe) lub ujemnie (gaz). Kontrast wypełnia puste części stawu umożliwiając ocenę konturów powierzchni chrzestnych tworzących staw i elementów wewnątrz stawowych. Jako badanie inwazyjne obarczone możliwością powikłań zostało praktycznie całkowicie wyparte przez badania nieinwazyjne (ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) oraz artroskopię diagnostyczną.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.