ARTHUSA ZJAWISKO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ARTHUSA ZJAWISKO

reakcja Arthusa; miejscowa reakcja skórna po 4-6 h od podania antygenu, objawiająca się bolesnym zapalnym jej uszkodzeniem, często z wytworzeniem aseptycznego ropnia. Występuje jako reakcja anafilaktyczna typu III, w której antygen precypituje z nadmiarem immunoglobuliny G (kompleks immunologiczny) i aktywuje reakcję zapalną (mechanizm dopełniacza).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.