ARSZENIK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ARSZENIK

(As,03); zwyczajowa nazwa tlenku arsenu; jest białym, słabo rozpuszczalnym w wodzie proszkiem. Dobrze rozpuszcza się w kwasach i zasadach, jest toksyczny. Fakt, że jest substancją bez smaku i zapachu o stosunkowo łatwej dostępności, decydował o częstym używaniu arszeniku jako trucizny. Nie miał jednak zbyt dużej skuteczności, a agonia trwała długo i powiązana była z cierpieniami. Najczęściej używaną jako trucizna postacią arszeniku jest trójtlenek arsenu. Dawka śmiertelna tego związku wynosi 200-300 mg. Objawy pojawiają się w ciągu 30 minut i są to: skurcz krtani, zaburzenia połykania, piekący ból przewodu pokarmowego, wymioty, biegunka, odwodnienie, obrzęk płuc, niewydolność nerek i wątroby. Powstaje martwica błony śluzowej w narządach przewodu pokarmowego.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.