ARNOLDA-HEALY'EGO ZESPӣ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ARNOLDA-HEALY'EGO ZESPӣ

choroba uwarunkowana genetycznie; -spowodowana defektem wydzielania potasu do cewek nerkowych. Zaburzenie to powoduje wzrost poziomu potasu w surowicy krwi, wzrost poziomu aldosteronu oraz kwasic metaboliczn. Leczenie: Resonium A- lek wicy potas.
Strona niezalenego Dystrybutora nie jest wasnoci firmy Akuna Polska Sp. z o.o., ktra nie
ponosi odpowiedzialnoci za informacje na niej podane.