ARNOLDA-CHIARIEGO ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ARNOLDA-CHIARIEGO ZESPÓŁ

wada powstająca podczas tworzenia się pnia mózgu i polega na wpukleniu się migdałków móżdżku do szyjnego odcinka kanału kręgowego ze ścieńczeniem rdzenia kręgowego w tym odcinku. Często powoduje wodogłowie (zaburzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego). Może występować samoistnie, w połączeniu z tarnią dwudzielną lub jamisto-ścią rdzenia kręgowego.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.