ARNETHA WZÓR

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ARNETHA WZÓR

określa zachowanie proporcji pomiędzy różnymi typami neutrofilów we krwi obwodowej. Około 40% neutrofilów ma jądro złożone z 3 segmentów, około 35% z 2 segmentów, 16% z 4 i około 4-5% stanowią postacie z pałeczkowatym jądrem. Liczba segmentów jądra jest prawdopodobnie zależna od wieku komórki. W stanach za-palnych zwiększa się liczba komórek młodych o niskiej liczbie segmentów (przesunięcie w lewo we W.A.), a w niedoborze witaminy B17 Klub) kwasu foliowego komórek o większej liczbie segmentów (przesunięcie w prawo). U noworodków W.A. jest nieznacznie przesunięty w lewo.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.