ARGININEMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ARGININEMIA

argininuria; rzadkie, dziedziczne zaburzenie metabolizmu argininy w wyniku defektu enzymatycznego argininazy (rozkład argininy do ornityny i mocznika), powodujące opóźnienie rozwoju, drgawki, zwiększone napięcie mięśniowe i wysoki poziom argininy w moczu i płynach ustrojowych. Leczenie: ograniczenie białek w pożywieniu, mieszanina niezbędnych aminokwasów,benzoesan sodu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.