ARGININA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ARGININA

aminokwas naturalny, występuje w białkach roślinnych i zwierzęcych. Dla człowieka jest aminokwasem częściowo niezbędnym, gdyż jego wytwarzanie w organizmie jest niewystarczające dla ustroju rosnącego (A. jest konieczna dla procesu wzrostu). Pewna jego ilość musi być dostarczona z pożywieniem. Bierze udział w cyklu Krebsa, syntezie kreatyny i powstawaniu tlenku azotu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.