AREFLEKSJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AREFLEKSJA

brak odruchów; pojawia się w wyniku uszkodzenia którejkolwiek części łuku odruchowego, a więc zarówno jego części doprowadzającej (aferentnej), odprowadzającej (eferentnej) jak również odcinka ośrodkowego. A. wystąpi także w przypadku uszkodzenia receptora i efektora. Z uwagi na znaną lokalizację każdej części łuku odruchowego ocena w badaniu neurologicznym występowania lub nie odruchów, ich wzmożenia lub osłabienia oraz pojawienie się odruchów patologicznych jest pomocne w określeniu miejsca i stopnia uszkodzenia układu nerwowego. Ocena odruchów ze stwierdzeniem A. jest konieczna dla potwierdzenia zgonu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.