APOPTOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


APOPTOZA

śmierć komórki będąca wynikiem krańcowej postaci autofagii. Zachodzi pod wpływem wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które uaktywniają genetycznie uwarunkowany program doprowadzający do jej śmierci. Polega na rozfragmentowaniu komórek i ich dalszej eliminacji będącej częścią fizjologicznych procesów zastępowania komórek nowymi (szczególnie tych z uszkodzonym DNA) czy zaniku nie-których narządów (rozwój płodu, starzenie). Komórka kontroluje DNA i podejmuje naprawę uszkodzeń, jeśli jednak nie może usunąć wad, DNA uruchamia program apoptozy. Mechanizm ten zawodzi prawdopodobnie w przypadku wielu nowotworów. W czasie rozwoju płodowego 50% komórek w ośrodkowym układzie nerwowym jest eliminowanych na drodze A. W tkankach zależnych od hormonów np. gruczole mlekowym po okresie laktacji następuje zanik gruczołu, ponieważ komórki gruczołowe są eliminowane na drodze A.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.